Mówi się, że każdy kolejny kryzys gospodarczy będzie gorszy od poprzedniego. Historia powojennego świata pokazuje, że takie stwierdzenie ma głęboki sens, głównie ze względu na fakt, iż każdy kolejny kryzys jest inny od poprzedniego. Z jednej strony nie jesteśmy w stanie go dobrze przewidzieć, z drugiej natomiast, nie wypracowaliśmy narzędzi by skutecznie z nim walczyć. Jest to związane przede wszystkim z faktem, iż nie ma uniwersalnego sposobu do walki z kryzysem, a większość działań ochronnych stosownych jest za późno, bo już na “polu bitwy”.

Pandemia Covid-19 obnażyła wiele braków w zarządzaniu kryzysowym na poziomie państw, korporacji o globalnym zasięgu oraz lokalnych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Oczywiście skala i różnorodność problemów bardzo się między sobą różnią, jednak każda ze wspomnianych jednostek ma możliwość skorzystania z rozwiązań prawnych, dzięki którym może nie tyle, co z kryzysu wyjść obronną ręką, ale w dużej mierze jego negatywne skutki zminimalizować.

Ze względu na fakt, iż w ogromnej mierze kryzys roku 2020 spowodowany epidemią wirusa SARS-CoV-2 uderzył w osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poniższy artykuł poświęcam kilku rozwiązaniom prewencyjnym, które mogą pomóc zabezpieczyć przedsiębiorców oraz ich najbliższych na wypadek utraty zdrowia lub życia oraz przed utratą kontroli nad własną działalnością, w tym stratami finansowymi.

1. Rozwiązania mogące wspomóc działanie firmy na wypadek utraty zdrowia, np. śpiączka przedsiębiorcy.

Pełnomocnictwo do rachunku firmowego

Najczęściej udzielane w banku, gdzie firma ma swoje konto. Umocowanym może być zaufany pracownik, który nie tylko będzie miał możliwość wywiązania się z umów z kontrahentami, ale również będzie mógł dokonywać wypłat innym pracownikom, dzięki czemu po powrocie właściciela firma będzie mogła dalej funkcjonować. Umowa z takim pracownikiem powinna być tak skonstruowana by zawierała zakres jego obowiązków.

Pełnomocnictwo dla bliskiej osoby

Możliwe jest ustanowienie szerokiego pełnomocnictwa w obecności notariusza. Może ono dawać pełnomocnikowi możliwość dysponowania nie tylko środkami na rachunkach bankowych mocodawcy, ale też nabywania lub zbywania nieruchomości, co przy jego braku może stanowić istotny problem, gdy np. małżeństwo posiadające wspólność majątkową jest po podpisaniu umów przedwstępnych i oczekują na umowy końcowe. Umocowanie osoby bliskiej może również dotyczyć reprezentowania mocodawcy przed dostawcami wszelkich mediów, wspólnotami mieszkaniowymi, najemcami, instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej, samorządowej, sądami, organami opieki społecznej, ZUS oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi itd.

2. Rozwiązania mogące wspomóc działanie firmy i najbliższych na wypadek śmierci

Testament

Rozwiązanie, nad którym warto się zastanowić w przypadku, gdy dziedziczenie miałoby się odbyć poza ustawową kolejnością. Ze względu na fakt, iż może istnieć prawdopodobieństwo chęci jego podważania, testament warto spisać w obecności notariusza, który zwróci uwagę na poprawność i skuteczność zapisów. Kancelaria notarialna może też umieścić testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów. W takim wypadku spadkobiercy udając się do jakiejkolwiek kancelarii notarialnej mogą uzyskać informację o jego istnieniu i miejscu zdeponowania.

Wykonawca testamentu

Jest to osoba wskazana w testamencie, odpowiedzialna za przeprowadzenie i realizację postanowień spadkodawcy. Sposób powołania i funkcjonowanie Wykonawcy testamentu opisane są w Kodeksie Cywilnym.

Zarządca sukcesyjny

Do lipca 2018 roku, kiedy to uchwalona została ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, po śmierci jej właściciela firma faktycznie przestawała istnieć, pracownicy z dnia na dzień tracili pracę, a wszystkie umowy traciły ważność. Ustawa daje możliwość powołania przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego, który po śmierci właściciela może prowadzić bieżące sprawy firmy do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego wymaga złożenia stosownego oświadczenia w CEIDG.

Krótki opis powyższych rozwiązań stanowi jedynie propozycję pewnych działań prewencyjnych, które każdy z podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą może rozważyć adekwatnie do sytuacji w jakiej się aktualnie znajduje. Konkretne działania oraz ich wdrożenie warto natomiast uzgodnić z wybraną kancelarią adwokacką, czy notarialną.

Może Cię jeszcze zainteresować:

Umów się na konsultację

Zadzwoń do nas pod numer:
 668 386 346

Wyślij pytanie

Konsultacja jest w pełni darmowa i poufna dla każdego Klienta bankowości prywatnej obsługiwanego w dowolnym banku działającym w Polsce.